Ekim 22 2018 13:46:30
Ana Men
· Ana Sayfa
· Oyma Baðlama
· Yaprak Baðlama
· Kelebek Baðlama
· Elektro Baðlama
· Ardýç Baðlama
· Gül Baðlama
· Maun Baðlama
· Dut Baðlama
· Cura Baðlama
· Baðlama Teknesi
Boran Müzik
· Hakkýmýzda
· Resimler
· Sipariþ
· Ýletiþim
· Baðlama Satýþ
· Hesap Numaralarý
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Yaprak Baðlama
Oyma baðlamanýn yapýmýndaki zorluklar yaprak baðlamanýn doðmasýna sebep olmuþtur.

Yaprak baðlamalar genellikle 23 dilimden yapýlmaktadýr. Dilimler 3-4 cm eninde, 0.4-0.5 mm kalýnlýðýýnda, sazýn teknesine göre uzunluðu 45-55 cm uzunluðunda çeþitli aðaçlardan elde edilen çýtalarýn ýsýtýlmýþ bir saçta(yarým daire Gibi) eðilmesi ile elde edilir. Daha sonra dilimler bir kalýp üzerinde tekne þekline getirilir. Oyma sazlara göre, daha az malzeme ve emek gerektirir.

Yaprak baðlamada zayiat daha azdýr. Dut, ardýç, kelebek, maun, vengi,gül, ovankol, pelesenk, paduk, vb. aðaçlardan elde edilir.


Yaprak Baðlama Teknesi

yaprak-baglama_t1.jpgTekne Kapatýlmýþ.

yaprak-baglama-2_t1.jpgBaðlama desenleri

yaprak-baglama-3_t1.jpgYaprak Baðlama

yaprak-baglama-5_t1.jpgBoran Mzik
Boran Mzik Balama ve Saz Evi, Balama malat, Balama Sat ve Balama Tamirinde 10 yllk deneyimi ile hizmet veriyor.
Balama Resimleri | Balama Fiyatlar | Balama eitleri | Balama Sat | Balama Notalar | Saz Fiyatlar | Ksa Sap Saz | Elektro Saz

Valid XHTML 1.0 Transitional