Ekim 22 2018 13:47:00
Ana Men
· Ana Sayfa
· Oyma Baðlama
· Yaprak Baðlama
· Kelebek Baðlama
· Elektro Baðlama
· Ardýç Baðlama
· Gül Baðlama
· Maun Baðlama
· Dut Baðlama
· Cura Baðlama
· Baðlama Teknesi
Boran Müzik
· Hakkýmýzda
· Resimler
· Sipariþ
· Ýletiþim
· Baðlama Satýþ
· Hesap Numaralarý
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Elektro Baðlama
Elektro baðlama, baðlamanýn üzerine yerletirilen bir aksesuar ile üretilmektedir. elekto baðlamanýn temel özelliði, mikrofon takýlarak sesin bir ses sistemine baðlanabilmesine olanak saðlamasýdýr.

Çeþitli boy ve özelliklerde elektro baðlama üretimi yapýlabilmektedir. Boran Müzik Saz Evinde ürettiðimiz baðlamalardan birkaçý aþaðýdadýr.

Ýsteðe göre, istenilen özelliklerde elekto baðlama üretilir.


Elektro Baðlamalar için yönlendiriliyorsunuz. Lütfen bekleyiniz!

Boran Mzik
Boran Mzik Balama ve Saz Evi, Balama malat, Balama Sat ve Balama Tamirinde 10 yllk deneyimi ile hizmet veriyor.
Balama Resimleri | Balama Fiyatlar | Balama eitleri | Balama Sat | Balama Notalar | Saz Fiyatlar | Ksa Sap Saz | Elektro Saz

Valid XHTML 1.0 Transitional